כספיון

תאריך שעה יום מיקום רכישה
17.7 17:30 ג' אולם/טרקלין רכישה
04-8814814 :לרכישת כרטיסים בטלפון