משירי נורית הירש

תאריך שעה יום מיקום רכישה
3.6 20:30 א' אולם/טרקלין רכישה
04-8814814 :לרכישת כרטיסים בטלפון