בוקר בריאות

תאריך שעה יום מיקום רכישה
04-8814814 :לרכישת כרטיסים בטלפון

מניעת דמנציה הנובעת מפגיעה בכלי דם ושמירה על אורח חיים בריא

מרצה: הגב' רחל (איקה) גונן

אחות טיפול נמרץ לב , אחות אחראית תחום חינוך והכשרת צוות בבית האבות הספרדי.

*על פי הנחיות משרד הבריאות, הכניסה לאולם תותר למציגי "תו ירוק" בלבד.
*יש להגיע עם תעודה מזהה.